Неколку зборои за Македонцкијот литературен јазик

Автор: Крсте Петков Мисирков

Година на издавање: 1948

Ве молиме да се најавите за да имате пристап до книгите