Записи и натписи во манастирот Свети Архангел Михаил во Берово

Автор: Ахил Теохаров

Година на издавање: 1995

Ве молиме да се најавите за да имате пристап до книгите